Gabimi i Gurakuqit

I diplomuari në N!..

Beu – Bruce Chatwin

Ndjesëtari

Vëllai im